Festival info

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels. Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

LenteLive!, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en / of materiele schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden op locatie. Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen. Het is niet 

toegestaan om nooduitgangen als normale in- en uitgangen te gebruiken, tenzij de organisatie anders heeft aangegeven.

Er kunnen camera’s aanwezig zijn welke opnamen maken op het terrein/de locatie waar het Evenement plaatsvindt in verband met toezicht en veiligheid en als zodanig ook in verband met het opsporen van overtreders van de in deze Algemene Voorwaarden of in de wet uiteengezette voorschriften of regels. Zowel beeld- als eventuele geluidsopnamen welke in dit kader worden gemaakt worden, indien nodig, ook gebruikt voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Op de camping geldt het camping reglement van het betreffende jaar. Lees het camping reglement hier

Ticketverkoop
De ticketverkoop voor de camping gaat 16 februari van start om 10:00 uur.
We hebben beperkt plaatsen beschikbaar.

Er zijn verschillende soorten tickets te krijgen. Als je wilt overnachten heb je naast een campingticket ook een standplaats nodig voor je tent of caravan.  

 • Campingticket: Leeftijd 18+. Dit ticket geeft je toegang tot de camping en drie dagen toegang tot het festival. LET OP: Wil je op de camping overnachten? Dan moet je ook (samen) een tent of caravan standplaats reserveren.
  € 57,50
 • Tent standplaats 2 personen
  Leeftijd 18+. Let op: Deze standplaats reserveer je voor 2 personen. De standplaats is alleen geldig in combinatie met geldige campingtickets.
  € 90,- (€15,- per persoon per nacht)
  Afmeting: 5 x 3 meter
 • Tent standplaats 4 personen
  Leeftijd 18+. Let op: Deze standplaats reserveer je voor 4 personen. De standplaats is alleen geldig in combinatie met geldige campingtickets.
  € 180,- (€15,- per persoon per nacht)
  Afmeting: 5 x 6 meter
 • Tent standplaats 6 personen
  Leeftijd 18+. Let op: Deze standplaats reserveer je voor 6 personen. De standplaats is alleen geldig in combinatie met geldige campingtickets.
  € 270,- (€15,- per persoon per nacht)
  Afmeting: 5 x 8 meter
 • Tent standplaats 8 personen
  Leeftijd 18+. Let op: Deze standplaats reserveer je voor 8 personen. De standplaats is alleen geldig in combinatie met geldige campingtickets.
  € 360,- (€15,- per persoon per nacht)
  Afmeting: 8 x 7 meter
 • Caravan standplaats
  Leeftijd 18+. Let op: Deze standplaats reserveer je voor alle personen in je caravan. De standplaats is alleen geldig in combinatie met geldige campingtickets.
  € 295,- (€15,- per persoon per nacht + rijplaattoeslag)
  Afmeting: 8 x 6 meter
 • Campinglocker (weekend) 
  Een locker voor je spullen die je veilig wilt opbergen op het campingterrein:  Afmeting: 25 x 35 x 40
  Prijs: €16,-

Campingregelement 

Voor al je overige vragen over de regels op ons campingterrein lees je hier in het campingreglement. Staat het antwoord er niet tussen? Mail dan even naar info@lentelive.com

Op het evenemententerrein zijn lockers aanwezig. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen (ook niet in een locker). 

Lentelive! is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets. De  organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een  evenement en/of achter te laten in de auto. 

Op het festivalterrein is een EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor medische aangelegenheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Lentelive! dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immaterielle schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.

Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in- of op- voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden, zowel online als offline.

Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opname en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera's en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie). Dit alles op straffe van inbeslagname en / of aangifte.

Kinderen zijn welkom op LenteLive!, op zondag is er een speelruimte genaamd de Lammetjesweide hier mag op eigen risico gebruik worden gemaakt van de speelfaciliteiten. Kinderen dienen altijd onder toezicht te blijven van hun ouders, begeleiders of verzorgers (een volwassen persoon).


De vrijdagavond is voor 18+. Voor de overige dagen Lentelive! geldt geen leeftijdsgrens. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Indien je geen legitimatiebewijs bij je hebt wanneer hier om wordt gevraagd, word je mogelijk geweigerd tot het evenement.

Drank kan worden betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s, waar zowel contant kan worden betaald, als met pinpas. Eten bij de snackwagens kunnen met contant geld betaald worden. Hier worden geen munten aangenomen. Eenmaal gekochte consumptiemunten zijn alleen voor deze editie geldig (jaartal) en zijn derhalve niet inwisselbaar.

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten.

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.

In alle tenten van Lentelive! en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod. 

Om toegang te krijgen tot Lentelive! dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. de organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor kaarten die verkregen zijn via andere kanalen waaronder handelaren en ticketswap. Bezoekers van 18 jaar en ouder krijgen bij de entree van het evenement een polsbandje waarmee alcoholhoudende consumpties gekocht en genuttigd kunnen worden. Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar krijgen een polsbandje waarmee louter alcoholvrije consumpties aangeschaft kunnen worden.


Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd. Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden van het terrein verwijderd zonder teruggaaf van entreegelden. 

Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van het zelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden.

Lentelive! is een drugsvrij evenement en hanteert dus een zero tolerance beleid. Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.